Trwa nabór wniosków o stypendia i nagrody w dziedzinie kultury

Miasto Suwalki nagradza osiągnięcia z zakresu kultury

 

Suwalski Ratusz ogłosił nabór wniosków o stypendia i nagrody w dziedzinie kultury oraz o stypendia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

 

Stypendia w dziedzinie kultury przyznawane są osobom, które realizują istotne dla Miasta Suwałk przedsięwzięcia kulturalne w dziedzinie twórczości artystycznej, tworzenia i upowszechniania kultury oraz opieki nad zabytkami.  Stypendia skierowane są do osób fizycznych, zarówno indywidualnych, jak i zespołowych, których praca zmierza do powstania dzieła lub utworu. W efekcie prac powinno powstać kompletne dzieło lub utwór np. film, album muzyczny. Wnioski przyjmowane są do 30 listopada 2023 r.

 

Nagrody Miasta Suwałk za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami mają charakter finansowy i przyznawane są w dwóch grupach wiekowych: dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli. Nagrody – indywidualne lub zbiorowe, mogą trafić w ręce osób fizycznych i prawnych, ale też do innych podmiotów działających na rzecz Suwałk. Mogą je otrzymać m.in. twórcy, artyści, organizatorzy i promotorzy działalności kulturalnej, nauczyciele szkół artystycznych. Termin składania wniosków to 15 grudnia 2023 roku.

 

Do 15 grudnia można również składać wnioski o stypendium artystyczne dla dzieci i młodzieży. Jest to forma wsparcia finansowego dla uzdolnionych artystycznie uczniów suwalskich szkół, którzy odnoszą sukcesy w swojej dziedzinie, na szczeblu co najmniej wojewódzkim w jednej z dziedzin sztuki – muzyka, taniec, teatr, literatura, sztuki plastyczne, film. Stypendium artystyczne ma charakter indywidualny.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej suwalskiego Ratusza.

Dodaj komentarz