102. rocznica ustanowienia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach 

Święto WKU w Suwałkach

W czwartek 24. czerwca przypada 102. rocznica ustanowienia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach. 

 

Decyzję o powołaniu na Suwalszczyźnie instytucji odpowiedzialnej za uzupełnienie osobowe tworzącego się Wojska Polskiego podjął w 1919 roku pierwszy po odzyskaniu niepodległości Minister Spraw Wojskowych, gen. dyw. Józef Leśniewski. Zgodnie z rozkazem Ministra, Powiatowa Komenda Uzupełnień Suwałki (pierwotna nazwa WKU) obejmowała swoim zasięgiem powiaty - suwalski, sejneński i augustowski. Podporządkowana została Dowództwu Okręgu Generalnego Warszawa. Jej podstawowym zadaniem było wówczas uzupełnianie 41. Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Główne założenia rozkazu Ministra Spraw Wojskowych aktualne są także po 102 latach od jego wydania. WKU nadal funkcjonuje w Suwałkach, administruje na tym samym terenie i zasila szeregi naszej armii. Pan gen. dyw. Józef Leśniewski od 27. października (święto administracji wojskowej) 2020 roku jest patronem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach. 25. czerwca br. żołnierze i pracownicy suwalskiej Komendy złożą kwiaty i zapalą znicze na grobie Pana Generała na Starych Powązkach w Warszawie.

 

Dodaj komentarz