Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja”

W minionym tygodniu w Świetlicy Gminnej w Wiżajnach odbył się powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków ph. „Mama, tata i ja” pod patronatem Starosty Suwalskiego.

 

Głównym założeniem festiwalu jest muzyczne ukierunkowanie wrodzonych zamiłowań i zdolności dzieci w wieku przedszkolnym, propagowanie kultury muzycznej, rozbudzenie wrażliwości  muzycznej i zamiłowania do śpiewu. Festiwal otworzył wójt Gminy Wiżajny Stanisław Jacek Pietrukiewicz witając przedszkolaków i ich rodziców oraz nauczycieli. W tegorocznym konkursie zaśpiewało 15 przedszkolaków z Oddziałów i Punktów Przedszkolnych, działających przy Szkołach Podstawowych w: Słobódce, Raczkach, Starym Folwarku, Bakałarzewie i Wiżajnach. Jury konkursu w składzie: Janusz Murawski, Janusz Żamojda i Barbara Cieśluk wyłoniło najlepszych wykonawców:
 

W kategorii solistów:

  1. Antonina Wałejko z Oddziału Przedszkolnego przy SP w Wiżajnach,
  2. Lilianna Korsakowska z Oddziału Przedszkolnego przy SP w Starym Folwarku,
  3. Alicja Chmielewska z Oddziału Przedszkolnego przy SP w Bakałarzewie.


W kategorii zespół rodzinny:

  1. Hanna Wałejko z tatą Dominikiem Wałejko z punktu Przedszkolnego przy SP w Wiżajnach.
  2. Lena Michałowska z siostrą Karoliną Michałowską z punktu Przedszkolnego przy SP w Wiżajnach.


Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz podziękowania, natomiast laureaci otrzymali dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe z rąk Starosty Suwalskiego Witolda Kowalewskiego i Wójta Gminy Wiżajny Stanisława Jacka Pietrukiewicza. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Organizatorami etapu powiatowego byli Starostwo Powiatowe w Suwałkach oraz Świetlica Gminna w Wiżajnach.

 

Foto: Powiat Suwalski

Dodaj komentarz