Czerwiec
17
czwartek
godzina:
11:00

V Pielgrzymka – sympozjum pracowników pomocy społecznej

data zakończenia:
Pokamedulski Klasztor w Wigrach

 

V Pielgrzymka – sympozjum pracowników pomocy społecznej nt.,, Św. Brat Albert prekursorem pomocy socjalnej w Polsce”. Spotkanie rozpocznie się dnia 17 czerwca 2021 roku o godz. 11.00 w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach, Wigry 11, 16-402 Suwałki

 

Program pielgrzymki obejmuje:

  1. Wykład prof. Marka Rymsza - doradcy Prezydenta RP Andrzeja Dudy ds. pomocy społecznej pt. „ Św. Brat Albert  prekursorem pracy socjalnej w Polsce”
  2. Mszę Świętą  w Kościele Rzymskokatolickim p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach celebrowaną przez J.E. Biskupa Adriana Józefa Galbasa
  3. Wykład Stanisława Szweda - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej pn. „ Nowe kierunki rozwoju pomocy społecznej w Polsce”
  4. Dyskusję

 

V Pielgrzymka – sympozjum pracowników pomocy społecznej nt.,, Św. Brat Albert prekursorem pomocy socjalnej w Polsce” ma na celu popularyzację postaci św. Brata Alberta, którego przesłanie, dokonania i życie są wzorem człowieczeństwa. Działalność Adama Chmielowskiego jako społecznika cechowała się środowiskowym podejściem do pomagania najbardziej potrzebującym, nowatorską formułą organizacji i prowadzenia zgromadzeń  oraz nastawieniem na zmianę społeczną. Wyprzedzając swoją epokę w pracy wykorzystywał on narzędzia i instrumenty, które do dnia dzisiejszego stanowią podstawę pracy pracowników socjalnych. Wspomnieć należy chociażby o diagnozie środowiska, wywiadzie środowiskowym, czy spółdzielni socjalnej. Jego postać i dokonania stanowią inspirację do podejmowania działań w kierunku pomocy  najbardziej potrzebującym i wykluczonym z różnych powodów.

 

Spotkanie wpłynie również na podniesie kompetencji pracowników pomocy społecznej w zakresie służby drugiemu człowiekowi. W dzisiejszych trudnych czasach propagowanie patrona pomocy społecznej w osobie św. Brata Alberta jest niezbędne dla środowiska pomocy społecznej. Pracownicy potrzebują przesłania i wartości towarzyszących Jego życiu, które byłyby dla nich drogowskazem w trudnej i jakże odpowiedzialnej pracy w pomaganiu drugiej osobie. Udział w pielgrzymce połączonej z sympozjum jest doskonałą okazją integracji środowiska pracowników społecznych, wymiany doświadczeń, promowania dobrych praktyk a tym samym do doskonalenia swojej pracy.

Kalendarium