Opaski życia trafiły do seniorów

 96 seniorów z Suwałk zostało wyposażonych w opaski bezpieczeństwa

Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, 96 seniorów zostało wyposażonych w opaski bezpieczeństwa, które pozwalają na stałe monitorowanie stanu zdrowia i pomoc w razie potrzeby ratownika medycznego.

 

Opaski posiadają min. funkcje bieżącego monitorowania tętna, temperatury, ciśnienia, połączenia głosowego, przycisku SOS, przypominanie o potrzebie zażycia lekarstwa i jeszcze inne istotne elementy wpływające na wzrost bezpieczeństwa Seniorów. Głównym celem programu jest bezpieczne funkcjonowanie seniorów w ich miejscu zamieszkania. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach na realizacje programu Wsparcia Seniorów z terenu m. Suwałki na rok 2022, pieniądze otrzymał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla seniorów 65+, działającym w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Program składa się z dwóch modułów. Moduł pierwszy polega na wsparciu społecznym, psychologicznym, ułatwieniu dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparciu w czynnościach dnia codziennego. Moduł drugi ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Opieką objęto 96 seniorów.

1 Komentarzy

Live in

27/07/2022

dowiem się wg jakiego klucza przydzielano te opaski. Już kiedyś pytałam, ale komentarza nie zamieszczono. Niewygodne to było pytanie? W mieście jest co najmniej kilkanaście tysięcy ludzi w wieku 65+, opasek 96. No do kogo one mogły trafić?

Dodaj komentarz