Wysokie wyniki ósmoklasistów z Gminy Suwałki

Wyniki egzaminu ósmoklasistów Gmina Suwałki

Wyższe od średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej wyniki z języka polskiego, matematyki i angielskiego osiągnęli na egzaminie ósmoklasistów uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Suwałki.

 

Mowa o uczniach Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi oraz Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku.  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała niedawno wyniki egzaminu ósmoklasistów z podziałem na samorządy i szkoły. Wyższymi od średniej wynikami z każdego przedmiotu mogą pochwalić się abiturienci placówki w Nowej Wsi. Z języka polskiego uzyskali średni wynik 66% przy średniej powiatowej 56%, wojewódzkiej 58% i 59% krajowej. Taki sam wynik uzyskali ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku - 66%. 

 

Powyżej średniej z języka polskiego byli też uczniowie Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie - 62%. W czterech gminnych szkołach uczniowie uzyskali wyższy od średniej powiatowej (43%), wojewódzkiej (47%) i krajowej (46%) wynik z matematyki. Nowa Wieś - 58%, Stary Folwark - 54%, Szkoła Podstawowa w Poddubówku - 52%, Szkoła Podstawowa w Przebrodzie - 51%. Z języka angielskiego wynikiem 68% popisali się uczniowie w Nowej Wsi, 57% w Poddubówku, w Starym Folwarku 55%, przy średniej powiatowej 44%, wojewódzkiej 54% i krajowej również 54%.

Dodaj komentarz