Ruszyła rekrutacja do suwalskich przedszkoli

rekrutacja elektroniczna do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Do 16 marca 2021 r. do godziny 15.00 trwa rekrutacja elektroniczna do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

 

Podstawą zapisania dziecka jest wypełnienie wniosku o przyjęcie kandydata w formie elektronicznej oraz złożenie dokumentu wraz z załącznikami (potwierdzeniem spełniania kryteriów naboru) w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru. Rodzice proszeni są o dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. Przy wejściu do przedszkoli/szkół – skrzynka pocztowa, w holu, przedsionku, wiatrołapie itp. - zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach.

Dodaj komentarz