Elektroniczny nabór do Miejskiego Żłobka

Elektroniczny system naboru dzieci w Żłobku Miejskim

 

Suwalski Ratusz informuje, że od 1. kwietnia w Żłobku Miejskim w Suwałkach będzie obowiązywał elektroniczny system naboru dzieci.

 

Podstawą zapisania dziecka do Żłobka Miejskiego w Suwałkach będzie wypełnienie wniosku o przyjęcie kandydata do żłobka w formie elektronicznej na stronie: https://zlobki.vulcan.net.pl/suwalki oraz złożenie dokumentu wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie poszczególnych kryteriów naboru w żłobku pierwszego wyboru, przy ul. Andersa 10, przy ul. Kamedulskiej 3 lub przy ul. Kościuszki 6 w godz. 7:30-15:30.

 

Po poprawnym złożeniu wniosku w systemie elektronicznego naboru oraz po dostarczeniu w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku wersji papierowej wraz z załącznikami, dziecko wpisane zostaje na listę kandydatów oczekujących na przyjęcie do żłobka. Po zalogowaniu na konto kandydata w systemie elektronicznym, pojawią się trzy informacje: pozycja na liście oczekujących, liczba punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów oraz termin ważności wniosku.

 

Rodzice, którzy złożyli w żłobku wniosek o przyjęcie dziecka jedynie w formie papierowej przed wejściem systemu naboru elektronicznego są zobowiązani do złożenia go również w formie elektronicznej. W takim przypadku w systemie naboru elektronicznego zostanie zachowana wcześniejsza data złożenia wniosku w formie papierowej.

 

Źródło: UM Suwałki

Dodaj komentarz