Żłobka w miejscu hostelu Wigry nie będzie

Lokalizacja nowego żłobka w budynku Hostelu Wigry nie może być zaakceptowana

 

Lokalizacja nowego żłobka w budynku Hostelu Wigry nie może być zaakceptowana - przekazał prezydent Suwałk w odpowiedzi na propozycję radnych. 

 

Z propozycją, aby nowy żłobek miejski zlokalizowany został w budynku Hostelu Wigry, znajdującym się przy ulicy Zarzecze 26 wyszli radni z klubu Suwałki Przyszłości. Ich zdaniem znajdujący się w kompleksie sportowym suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji hostel spełnia wymagane kryteria.  Jest to obiekt, który w 2019 roku był przedmiotem dyskusji Rady Miejskiej, dotyczącej jego dzierżawy z uwagi na koszty jakie obiekt generuje. Wtedy odstąpiono od jego dzierżawy dając tzw. okres próby na który złożyły się m.in. pandemia koronawirusa oraz wojna w Ukrainie. Obecnie w Hostelu Wigry zapewnione są noclegi uczniom spoza Suwałk, którzy uczęszczają do suwalskich szkół ponadpodstawowych, jak również dla kilkunastu uchodźców z Ukrainy.

- Uczniowie i uchodźcy mogą być przeniesieni w inne miejsce na ternie naszego miasta i w najbliższej przyszłości powróci temat zasadności prowadzenia takiego obiektu przez suwalski samorząd. Dlatego też wykorzystując lokalizacyjne (doskonałe położenie i skomunikowanie z najważniejszymi szlakami transferu mieszkańców miasta) i infrastrukturalne (ponad 1000 m2 powierzchni użytkowej!) walory tego obiektu, w naszej opinii jest to idealne miejsce do stworzenia kolejnego żłobka w naszym mieście. W bezpośrednim sąsiedztwie tego obiektu znajdują się tereny, które mogą być zaadoptowane na plac zabaw, a same położenie nieopodal Zalewu Arkadia sprawia, że to miejsce powinno zostać wzięte pod uwagę w dyskusji o nowym żłobku - interpelowali radni z klubu Suwałki Przyszłości.

Z odpowiedzi udzielonej przez Czesława Renkiewicz, prezydenta Suwałk wynika, że czwarty miejski żłobek w tym miejscu nie powstanie. Adaptacja budynku istniejącego hostelu na żłobek byłaby bowiem sprzeczna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami planu, hostel położony jest w granicach konturu wyznaczającego stadion sportowy z zapleczem i obiektami towarzyszącymi, położony częściowo w strefie ochrony sanitarnej istniejących cmentarzy. Zgodnie z przeznaczeniem na tym obszarze ustalona została funkcja związana z organizacją imprez sportowych oraz innych imprez masowych takich, jak np. koncerty, wystawy, targi. Natomiast żłobek jest placówką opiekuńczą zaliczaną do kategorii funkcji z zakresu ochrony zdrowia. Inną kwestią jest, iż funkcja żłobka wymaga całkowitej przebudowy obiektu, bardzo dużego zakresu robót wyburzeniowych, dostosowania budynku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym budowy windy, zabezpieczenia przeciwpożarowo drewnianego stropu bądź jego wymiany, jak również prawdopodobnej przebudowy dachu oraz termomodernizacji budynku w celu uzyskania obowiązujących parametrów dla przegród budowlanych. 

- Przyznane Miastu dofinansowanie, należy wykorzystać w określonym umową terminie tj. do dnia 31.08.2025r. W tym czasie należy opracować dokumentację techniczną, uzyskać pozwolenie na budowę i zrealizować zadanie. Dodatkowy czas potrzebny jest na przeprowadzenie postępowań w sprawie wyboru projektanta i wykonawcy robót zgodnie z przepisami PZP. Realizacja powyższych zamierzeń, przy stwierdzonej niezgodności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest niemożliwa. Wobec powyższego wskazana przez Klub Radnych Rady Miejskiej w Suwałkach „Suwałki Przyszłości" lokalizacja nowego żłobka w budynku Hostelu Wigry nie może być zaakceptowana - przekazał w odpowiedzi prezydent. 
 

2 Komentarzy

Dodaj komentarz