Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach, darmowe porady

Z darmowych porad mogą skorzystać od 22 do 26 lutego wszyscy potrzebujący w ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

 

Od poniedziałku 22. lutego do piątku 26, lutego w ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach oraz w Prokuraturach Rejonowych w Augustowie, Ełku, Olecku, Sejnach i Suwałkach w dniach i godzinach urzędowania tych jednostek, wyznaczeni prokuratorzy będą udzielać informacji osobom pokrzywdzonym – w zakresie uprawnień przysługujących ofiarom przestępstw przewidzianych w obowiązującym porządku prawnym. Dokładne godziny i numery pokoi przeznaczonych do przyjęć interesantów będą wywieszone w widocznym miejscu w każdej jednostce Prokuratury. 

1 Komentarzy

Robert Grzybiński

17/02/2021

Fundusz Sprawiedlwości jest "państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną”, w rękach ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry stał się partyjną skarbonką do finansowania celów propagandowych.

Zamiast do ofiar przestępstw pieniądze trafiały na zakup wozów strażackich, do Lux Veritatis Fundacji Tadeusza Rydzyka, dla gmin podpisujących kartę anty-LGBT, do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Tadeusza Rydzyka do CBA (prawdoodobnie na zakup śledzącego obywateli systemu informatycznego Pegasus) i innych  instytucji pozarządowych związanych z Ministrem (nie)Sprawiedliwości.

Oczywście prokuratorzy podlegli Zbigniewowi Ziobrze nie ośmielą się ścigać swego szefa, ale bezkarność kiedyś się skończy.

Dodaj komentarz