Suwalski MOPR wesprze seniorów

Suwałki przystąpiły do programu wsparcie dla seniora

Miasto Suwałki przystąpiło do realizacji Programu „Wspieraj Seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu do 31 grudnia 2020 r.

 

Adresaci Programu:

 1. osoby w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19,
 2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70. roku życia.

 

Zakres usług wsparcia:

 1. zakup i dostarczenie zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki)
 2. załatwienie spraw urzędowych,
 3. dokonanie opłat

 

Kryteria i sposób kwalifikacji

 

 1. brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby (m.in. zamieszkują samodzielnie, nie korzystają z usług opiekuńczych);
 2. oceny sytuacji i ustalenia zakresu usług dokonuje telefoniczne pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30
 3. szczegółowych informacji udzielają pracownicy MOPR w Suwałkach pod nr 87/562-89-77; 87/444-06 43

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA POTRZEB

KROK 1.

 • Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11
 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

 

KROK 2.

 • Pracownik MOPR kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach 87/562-89-77 87/444-06 43

 

KROK 3.

 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą MOPR wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

 

KROK 4.

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.
1 Komentarzy

Dodaj komentarz