Petycja ws. Ścieżki Edukacji Ekologicznej i ekologicznego papieru odrzucona

utworzenie w mieście Ścieżki Edukacji Ekologicznej

Suwalscy radni odrzucili petycję z wnioskiem o utworzenie w mieście Ścieżki Edukacji Ekologicznej oraz o przejście urzędników w Ratuszu na ekologiczny papier. 

 

Pod petycją zebrano 533 podpisy. Jej autorem jest Kamil Raczkowski, radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, który chcciał, aby Urząd Miejski w Suwałkach oraz wszystkie jednostki mu podległe zaczęły używać ekologiczny papier. Radny chciał również, aby w Suwałkach pojawiły się Ścieżki Edukacji Ekologicznej, które miałyby składać się z minimum 5 tablic obustronnych i zawierać informacje na różne tematy o ekologii. Konkretne miejsca w których pojawiłyby się tablice to Plac Marii Konopnickiej oraz Zalew Arkadia.

 

Podczas ostatniej sesji Rady Mista Suwałki petycja młodzieżowego radnego została jednak odrzucona po uzyskaniu negatywnej opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Członkowie komisji zwrócili uwagę, iż działania edukacyjne dotyczące szeroko pojętej ekologii są niezmiernie ważne, niemniej zasadniczą kwestią pozostaje dobór właściwych metod czy też narzędzi, którymi należy przekazać wiedzę na temat tego zagadnienia. Zdaniem członków komisji takie działania powinny być prowadzone przede wszystkim w szkołach, w formie zajęć lekcyjnych, konkursów czy happeningów.

 

- Ustawianie tablic informacyjnych w miejscach wskazanych przez osobę składającą petycję, budzi uzasadnione wątpliwości co do skuteczności ich oddziaływania na kształtowanie postaw proekologicznych. Wysoce prawdopodobne jest, iż taka forma przekazania ważnych informacji zostanie niezauważona czy wręcz zignorowana przez potencjalnych obiorców. Przygotowanie tablic pociąga za sobą także nakłady finansowe, które w zestawieniu z ujawnionymi w trakcie dyskusji wadami działania, byłyby całkowicie nieuzasadnione - przekazano w odpowiedzi do petycji.

 

Również w kwestii zastąpienia papierem ekologicznym papieru używanego w bieżącej pracy Urzędu Miejskiego i jednostek mu podległych, członkowie komisji negatywnie ocenili proponowane rozwiązanie. - Wynika to z faktu, iż papier ekologiczny jest co do zasady droższy od standardowego papieru offsetowego. Ponadto jego parametry (np. wybielenie, które jest o ok. 30% niższe), może w praktyce negatywnie wpłynąć na jakość generowanych dokumentów.

1 Komentarzy

Rado...

05/06/2021

Edukacja o ekologii tylko w szkole? Kiepskie podejście władz do mieszkanców. Temat ten dotyczy wszystkich, nie tylko młodych. Papier ekologiczny zmniejsza wycinanie drzew oraz zużywanie zasobów. Suwer to za mało, aby miasto było ekologiczne...

Dodaj komentarz