Drugi nabór wniosków na roboty budowlane przy zabytkach

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

 

Prezydent Miasta Suwałk ogłosił dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

 

W budżecie Miasta Suwałki w roku 2023 na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru przeznaczono kwotę 100 tysięcy złotych, z której po zakończeniu pierwszego naboru pozostała kwota 48 000 zł. Dlatego też prezydent ogłosił drugi nabór. 

 

Wnioski należy składać w terminie do 31 maja 2023 r. w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w  Suwałkach, przy ulicy Adama Mickiewicza 1. Formularze wniosku dostępne są na stronie: https://bip.um.suwalki.pl/resource/153092/85804/Wniosek+o+dotacje.pdf oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ulicy Sejneńskiej 13, pokój 135 (I piętro).

Dodaj komentarz