"Tajemnicza" spółka zawiązana przez Wosir Szelment i PKS Nova?

spółka zajmująca się badaniami i analizami związanymi z jakością żywności

 

W jakim celu PKS Nova i WOSIR Szelment zawiązały spółkę zajmującą się badaniami i analizami związanymi z jakością żywności, pyta Anna Naszkiewicz, radna sejmiku województwa podlaskiego. 

 

Interpelację w zakresie "tajemniczej" spółki zawiązanej przez Wosir Szelment i PKS Nova złożyła do marszałka województwa podlaskiego radna sejmiku Anna Naszkiewicz. Jak poinformowała w swoim piśmie radna, samorząd województwa podlaskiego od wielu miesięcy na spotkaniach z partnerami społeczno-gospodarczymi porusza temat utworzenia Doliny Rolniczej 4.0, która, wzorowana na Dolinie Krzemowej, największym ekosystemie innowacji technologicznych w USA, miałaby stać się głównym ośrodkiem kompetencji dla rozwoju naszej specjalizacji – nowoczesnego przemysłu rolno-spożywczego, opartego na rodzimym know-how. Dolina Rolnicza pozwoliłaby na efektywną współpracę między przemysłami ściśle technologicznymi i rolnictwem w naszym regionie. Badanie, realizowane na zlecenie Komisji Europejskiej, pozwoli stworzyć model ekosystemu innowacji rolno-spożywczej, oparty na możliwościach i potrzebach regionu. Dowiemy się z niego, jak powinna działać Dolina Rolnicza i przede wszystkim, czy jej utworzenie przyniesie korzyści dla województwa podlaskiego. Wyniki badania poznamy w tym roku. Odpowiedzią na tak wyznaczone ambitne wyzwanie jest realizacja projektu pozakonkursowego pn. „Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0.” 

- To wszystko informacje o projekcie. Nigdzie natomiast nie można znaleźć informacji o powołanej 15.10.2023. r. nowej spółce prawa handlowego: PODLASKI FUNDUSZ EKOSYSTEM DOLINA ROLNICZA 4.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Informacje o spółce ewidentnie wskazuję na źródło jej pochodzenia – wspólnicy, skład zarządu, rady nadzorczej i adres. Ale na próżno szukać jej w BIP UMWP. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie w trybie pilnym informacji o powołanej do życia spółce o nazwie PODLASKI FUNDUSZ EKOSYSTEM DOLINA ROLNICZA 4.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, o statusie aktywnym, z wpisem do KRS datowanym na 15.10.2023. Informacje w KRS wskazuję, że niniejsza spółka w głównej mierze zajmuje się Badaniami i analizami związanymi z jakością żywności (7120A) a zawiązały ją egzotyczne dla tego PKD 2 podmioty: PKS Nova S.A. i WOSIR Szelment Sp. z o.o. Proszę zarząd województwa i/lub spółki, które utworzyły spółkę o przedłożenie informacji o procedurze powołania takiego podmiotu - czytamy w piśmie.

W swoim piśmie radna zawarła również szereg pytań, w tym m.in. jaki jest cel działalności tej spółki, kto był inicjatorem procesu utworzenia Spółki Dolina Rolnicza 4.0 i dlaczego spółkę o działalności związanej z rolnictwem tworzą podmioty powołane do zadań z zakresu transportu publicznego oraz sportu i rekreacji?

4 Komentarzy

Każdy może założyć spółkę firmę fundację itd. Tak samo jak zbm zrobił sobie z Tbs jako wspólnota 

Adrian

29/02/2024

Dwie firmy należące do Samorządu Województwa (PiS) mające gigantyczne straty, jadące na ciągłych dotacjach zakładają nie wiadomo po co trzecią firmę - co może pójść nie tak ?

 

PODLASKI FUNDUSZ EKOSYSTEM DOLINA ROLNICZA 4.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Założona 03.10.2023 r.
Wpis KRS 15.11.2023 r.: 0001068956

Siedziba: 15-097 BIAŁYSTOK, ul. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 14

PRZEMYSŁAW ADAM SAROSIEK (71032605671) - prezes (PiS dyrektor WORD)
WOJCIECH MILTYK (69112307694,) - wiceprezes profesor farmaceutyki z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Rada nadzorcza
KRZYSZTOF KARWOWSKI (74042811294) - prawnik, PiS
AGATA MICHAŁOWSKA (82092114786) - pracownik kultury Urzędu Marszałkowskiego 
TOMASZ SZEWELUK (79042709310) - szef Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, przyszły dyrektorem Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis, PiS

PODLASKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA NOVA SPÓŁKA AKCYJNA - 50% udziałów
WOSIR SZELMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 50% udziałów

Przedmiot działalności:
71, 20, A, BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
58, 13, Z, WYDAWANIE GAZET
58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
66, 11, Z, ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI
66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

SuwalakPatriota

29/02/2024

…i że Szelment się tak zeszmacił?

Dodaj komentarz