Nowe drogi w Płocicznie i Gawrych Rudzie

Odbiór techniczny dróg powiat suwalski

We wtorek (10.11) władze powiatu i gminy Suwałki dokonały odbioru technicznego przebudowanych dróg powiatowych Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie oraz Bryzgiel – Macharce.

 

W ramach przebudowy wykonano jezdnię o szerokości siedmiu metrów z betonu asfaltowego o długości 1430 metrów wraz ze zjazdami do posesji. Wybudowano chodniki wzdłuż jezdni o długości 1870 m oraz wykonano ciąg pieszo rowerowy o długości 1385 m. W ramach modernizacji dróg powstało 46 miejsc parkingowych w okolicach kościoła w Gawrych Rudzie. Drogi zostały wyposażone w kanalizację deszczową celem odprowadzenia wód opadowych.

 

W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wybudowano też dwa przejścia wyniesione oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Przebudowa dróg przyczyniła się do podniesienia standardu technicznego, poprawione zostało bezpieczeństwo ruchu oraz wpłynęło na estetykę miejscowości.

 

Na przebudowę dróg Powiat Suwalski pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.597.911,59 zł oraz dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 380.110,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 3.295.868,10 zł. W kosztach przebudowy drogi uczestniczyła Gmina Suwałki wnosząc wkład finansowy w wysokości 1.318.348,00 zł.

 

Foto: Powiat Suwalski

1 Komentarzy

Dodaj komentarz