Gmina Filipów inwestuje w instalacje fotowoltaiczne

Fotowoltaika w szkole i oczyszczalni w Filipowie

Gmina Filipów podpisała umowę na realizację zadania pn. „Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby użyteczności publicznej w Gminie Filipów”

 

Celem ogólnym projektu jest wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii wykorzystującej energię słoneczną, poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby czterech obiektów użyteczności publicznej w gminie Filipów:

 

  • Część nr 1 – Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby Szkoły Podstawowej i sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Filipowie.
  • Część nr 2 – Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby oczyszczalni ścieków w Filipowie i hydroforni w Czarnem.

 

Wartość podpisanych umów wynosi 455 100,00 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 75 % kosztów kwalifikowanych. Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Priorytet: 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Dodaj komentarz