Konkurs na stanowisko dyrektora SOK - wpłynęły 3 oferty

Trzy oferty wpłynęły w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury

Trzy oferty wpłynęły w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury.


Zgodnie z procedurą oferty zostaną teraz zweryfikowane pod kątem formalnym przez Komisję Konkursową. Kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w trakcie drugiego posiedzenia Komisji. Wyniki postępowania konkursowego przekazane zostaną następnie prezydentowi Suwałk, który podejmie ostateczną decyzję o powołaniu na stanowisko wybranego przez Komisję kandydata. Terminy posiedzeń Komisji nie zostały jeszcze wyznaczone. Co do czasu, który jest potrzebny na wyłonienie kandydata, nie ma tu określonych ram czasowych. 

- W tym określonym przypadku mamy sytuację, w której, po nierozstrzygniętym pierwszym konkursie, powierzono pełnienie obowiązków dotychczasowemu Z-cy Dyrektora SOK. Okres, na jaki można powierzyć obowiązki, to maksymalnie jeden rok. Konkurs musi być więc rozstrzygnięty przed upływem tego czasu. Wiadomo jednak, że stanie się to dużo szybciej - informuje suwalski Ratusz. 

2 Komentarzy

Dodaj komentarz