Konkurs na dyrektora SOK

konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury

W piątek (21.05) prezydent Suwałk ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury.

 

Obecnie placówką kieruje Alicja Andrulewicz, która od 2017 roku pełniła obowiązki dyrektora SOK, a następnie wygrała konkurs na to stanowisko. Jej kadencja kończy się w październiku bieżącego roku, stąd potrzeba zorganizowania nowego konkursu. Głównym zadaniem dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury będzie kierowanie całokształtem działalności jednostki będącej miejską samorządową instytucją kultury funkcjonującą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki studiów: ekonomia, prawo bądź z zakresu zarządzania kulturą, kulturoznawstwa, animacji społeczno-kulturalnej, pedagogiki kulturalno-oświatowej bądź pokrewne lub studia podyplomowe o podanych kierunkach.
 2. Co najmniej 7-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.
 6. Dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego.

 

Posiadane umiejętności i kompetencje:

 1. Wiedza na temat działalności statutowej Suwalskiego Ośrodka Kultury.
 2. Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu co najmniej 10-osobowym zespołem ludzkim.
 3. Zdolności menadżerskie oraz organizatorskie.
 4. Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, zwłaszcza domów kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązującymi w tych instytucjach, a także prawa zamówień publicznych.
 5. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych.

 

Oferta wraz z załącznikami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury”. W kopercie powinna być podana informacja o adresie zwrotnym, numerze telefonu kontaktowego oraz adresie poczty elektronicznej kandydata. Ofertę przystąpienia do konkursu należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pokój nr 4-5, lub przesyłką listową, do dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 15.30. 

1 Komentarzy

Adrian

26/05/2021

Prokuratura wraz z CBA prowadzą śledztwo, w którym podejrzewana o złożenie fałszywych oświadczeń majątkowych i wyłudzenie 580 tysięcy jest była posłanka PO Bożena Kamińska - dowiedział się tvn24.pl. - Absurd, bo to znaczy, że ja wyłudziłam więcej, niż otrzymałam przez całą kadencję na utrzymanie swoich biur - mówi była posłanka, która dziś pracuje w Kancelarii Senatu, gdzie zajmuje się m.in rozliczaniem wydatków na biura senatorskie.

Dodaj komentarz