W Suwałkach powstanie nowa biblioteka

nowa biblioteka na skwerze pomiędzy ulicami Reja, Szczęsnowicza i Pułaskiego

Władze Suwałk chcą, aby na skwerze pomiędzy ulicami Reja, Szczęsnowicza i Pułaskiego została wybudowana nowa biblioteka. 

 

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowany został konkurs, którego przedmiotem jest opracowanie koncepcji urbanistyczno– architektonicznej Biblioteki Publicznej w Suwałkach wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami Bulwarową. M. Reja, ks. S. Szczęsnowicza i gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe. 

 

Koncepcja powinna przedstawiać rozwiązania funkcjonalne zabudowy, tj. obiektu BP i zagospodarowania terenu skierowane na zaspokajanie potrzeb lokalnych mieszkańców, poprzez zwiększony dostęp do materiałów bibliotecznych, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przedsięwzięć edukacyjno-społecznych, podniesienie atrakcyjności i estetyki terenu oraz utworzenie parku miejskiego w otoczeniu biblioteki.

 

W nowej bibliotece miałyby znaleźć się m.in. otwarta przestrzeń z funkcją czytelni, pracownia filmowa, wypożyczalnia dla dorosłych z księgozbiorem, sala na spotkania autorskie, koncerty i konferencje, wypożyczalnię z funkcją czytelni i midi centrum dla dzieci i młodzieży, pracownia komputerowa, czytelnia multimedialna, sala do działań środowiskowo-integracyjnych, introligatornia z zapleczem czy pracownia plastyczna. Łącznie zakładana powierzchnia użytkowa wynosi ok. 3 200 m2

 

Maksymalny planowany łączny koszt prac (robót budowlanych, dostaw podstawowych, wyposażenia), realizowanych na podstawie wielobranżowej dokumentacji budowlanej, technicznej, wykonawczej i kosztorysowej Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, opracowanej na podstawie pracy konkursowej, nie może przekroczyć kwoty netto: 30 000 000,00 zł. Nagrodzone zostaną cztery prace, a całkowita wartość nagród to 60 tys. zł. 

2 Komentarzy

A do czego miastu nowa biblioteka za 30 milionów, kto w tych czasach czyta książki, to tak samo potrzebne jak Stadion Arena Suwałki która stoi pusta za 30 milionów kpina co w tym mieście się dzieje 

Grzegorz

22/07/2021

Dodane przez Arek w odpowiedzi na

Tego już nic nie zatrzyma. Poziom marnotrawienia publicznych pieniędzy sięga absurdu. Ale przynajmnie j kilku znajomych i pociotek będzie miało ciepłą posadkę.

Dodaj komentarz