Suwalski szpital z unijnym dofinansowaniem

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Szpitale w Łomży, Suwałkach, Grajewie i Białymstoku zostały wyłonione w konkursie dot. wsparcia oddziałów zakaźnych oraz pracowni diagnostycznych w ramach unijnej inicjatywy REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Do podlaskich placówek trafi łącznie ponad 30 mln zł. Decyzję o dofinansowaniu podjął w środę (27.07) minister zdrowia Andrzej Niedzielski. Przyznane środki beneficjenci będą mogli przeznaczyć m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wykonanie szeregu niezbędnych prac budowlanych. W całej Polsce zarekomendowano łącznie 30 wniosków na kwotę 200 mln zł. Wśród nich znalazły się cztery projekty podlaskich placówek:

 

  • Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży (7,8 mln zł),
  • Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dedykowanych chorobom zakaźnym w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (7,9 mln zł),
  • Podniesienie jakości usług medycznych w zakresie chorób zakaźnych w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie (7,1 mln zł),
  • Doposażenie w wyroby medyczne oddziałów zakaźnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w ramach instrumentu REACT-EU (7,8 mln zł).

 

Konkurs dla obszaru chorób zakaźnych ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia to pierwszy nabór wniosków w ramach REACT – EU w Programie Infrastruktura i Środowisko. O fundusze mogły ubiegać się podmioty lecznicze (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) udzielające świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym.Placówki, które otrzymają środki unijne na wsparcie oddziałów zakaźnych i pracowni diagnostycznych, nie wnoszą wkładu własnego. Środki z REACT-EU pokrywają 100% wydatków kwalifikowalnych. Celem preferencyjnych zasad dofinansowania z REACT-EU jest wzmocnienie zdolności reagowania systemu ochrony zdrowia w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19.

 

Dzięki unijnemu dofinansowaniu zwiększy się dostęp pacjentów do specjalistycznej diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych. Skróci się również średni czasu pobytu pacjenta na oddziale zakaźnym, co wpłynie na możliwość objęcia opieką większej liczby pacjentów i szybkiego reagowania placówek w sytuacjach kryzysowych.  Na zmianach skorzystają też osoby z niepełnosprawnościami. Szpitale przeznaczą także środki na wprowadzenie rozwiązań zwiększających dostępność oddziałów zakaźnych oraz bezpieczeństwo takich pacjentów.

 

Źródło: PUW

Dodaj komentarz