Prezydent Suwałk wręczył stypendia

Stypendia Prezydenta Suwałk dla uczniów

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk przekazał w poniedziałek (26.10) na ręce dyrektorów suwalskich szkół stypendia i nagrody uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie uzyskane w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Stypendia lub nagrody otrzymało 52 uczniów. Ich łączna wartość to 63.500,00 zł. Ponadto dyrektorzy I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół nr 4 otrzymali po 20.000 zł jako nagrody dla szkół za bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych. - Stypendia i nagrody dla naszych najzdolniejszych uczniów były co roku przekazywane w ramach organizowanej gali Ucznia Zdolnego. Niestety w tym roku szyki pokrzyżowała nam pandemia koronawirusa. Dlatego też przekazuję wyróżnienia na Państwa ręce i proszę o przekazanie ich swoim uczniom – mówił podczas spotkania Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

 

W ramach realizacji programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin” do Urzędu Miejskiego w Suwałkach wpłynęły 62 wnioski o przyznanie stypendium/nagrody Prezydenta Miasta Suwałk za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie, w tym 43 wnioski ze szkół podstawowych (20 wniosków za wyniki w nauce, 23 wnioski za osiągnięcia w sporcie) oraz 19 wniosków ze szkół ponadpodstawowych (18 wniosków za wyniki w nauce,
1 wniosek za osiągnięcia w sporcie).

 

Po rozpatrzeniu wniosków pod względem formalnym i merytorycznym przyznano stypendium lub nagrody 48 uczniom. Wysokość nagród to 500 złotych dla uczniów szkół podstawowych i 1000 zł dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a wysokość stypendium: 1500 zł w szkole podstawowej i 3000 zł w szkole ponadpodstawowej.

 

Nagrody za osiągnięcia w nauce otrzymało 15 uczniów: SP2 (1 uczeń), SP5 (1 uczeń), SP9 (3 uczniów), SP10 (1 uczeń), Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej (2 uczniów), I LO (3 uczniów), III LO (4 uczniów). Nagrody za osiągnięcia w sporcie otrzymało 13 uczniów: SP9 (1 uczeń), SP10 (12 uczniów). Stypendia za osiągnięcia w nauce otrzymało 14 uczniów: SP9 (1 uczeń), SP10 (1 uczeń), SP11 (1 uczeń), Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej (3 uczniów), I LO (3 uczniów), II LO (2 uczniów), III LO (2 uczniów), ZST (1 uczeń). Stypendia za osiągnięcia w sporcie otrzymało 6 uczniów: SP2 (1 uczeń), SP9 (2 uczniów), SP10 (3 uczniów).


 
Ponadto z inicjatywy Prezydenta Miasta Suwałk przyznano 4 nagrody uczniom, którzy uzyskali najwyższy w Mieście Suwałki wynik procentowy z egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego. Są to uczniowie II LO (1 uczeń) i ZST (1 uczeń) za najwyższy wynik procentowy z egzaminu maturalnego oraz ZS4 (2 uczniów) za najwyższy wynik procentowy z egzaminu zawodowego.

 

Dodaj komentarz