Dwóch uczniów z Suwałk ze stypendiami Marszałka

Patryk Sokół z ZST i Michał Walczuk z I LO ze stypendiami

 

Patryk Sokół z ZST i Michał Walczuk z I LO to jedyni uczniowie z Suwałk, którzy znaleźli się w gronie 50 najlepszych w województwie, nagrodzonych stypendiami Zarządu Województwa Podlaskiego.

 

W czwartek (03.11) zarząd województwa podlaskiego przyznał stypendia za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022 pięćdziesięciorgu uczniom z regionu. Oprócz faktu, że mają najwyższe średnie ocen za naukę, są to również laureaci konkursów, olimpiad lub turniejów na szczeblach wojewódzkim, ogólnopolskim bądź międzynarodowym. Kwota wsparcia wynosi 4 tysiące złotych dla jednego stypendysty. Stypendium jest przyznane za 10 miesięcy nauki w poprzednim roku szkolnym i zostanie wypłacone jednorazowo.

– Chcielibyśmy pogratulować wszystkim, których osiągnięcia w nauce są tak wysokie. Jesteśmy dumni, że w województwie podlaskim mamy tak wielu zdolnych uczniów – mówił Marek Malinowski, członek zarządu województwa odpowiedzialny m.in. za sektor edukacji. 

W tym roku do urzędu marszałkowskiego wpłynęło 110 wniosków uczniów, których wyniki kwalifikowały ich do zdobycia stypendium. Z tej grupy komisja wybrała 50 najlepszych. Wśród nich znalazło się dwóch uczniów z Suwałk: Patryk Sokół z Zespołu Szkół Technicznych i Michał Walczuk z I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej.

Dodaj komentarz