Szkolenie strażaków OSP

szkolenie podstawowe strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu suwalskiego

W dniu 14 lutego 2021 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Suwałkach odbył się egzamin podsumowujący szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu suwalskiego.

 

Szkolenie zostało zorganizowane przez Komendę Miejską PSP w Suwałkach zgodnie z „Zasadami Organizacji Szkoleń Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych” z 2015 roku i realizowane na bazie Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Nr 1 i Nr 2 oraz Ośrodka Szkolenia KW PSP w Białymstoku. Kurs rozpoczął się w I kwartale 2020 roku, jednakże z powodu sytuacji epidemiologicznej został na pewien czas zawieszony. Po wznowieniu szkolenia, zajęcia oraz egzamin odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Do kształcenia przystąpiło 27 druhów, 23 ukończyło kurs - w tym 9 z jednostek OSP włączonych do KSRG. Podczas szkolenia nabyto wiedzę i umiejętności oraz uprawnienia pozwalające brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 

Zdjęcia: KM PSP w Suwałkach

Dodaj komentarz