Przy dworcu powstaje miejsce dla prywatnych przewoźników

przebudowa układu komunikacyjnego dworca PKS w Suwałkach

 

Pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach przebudowują układ komunikacyjny dworca PKS, który ma zostać dostosowany do obsługi pasażerskiej dla prywatnych przewoźników.

 

Na początku obecnego tygodnia pracownicy Działu Bieżącego Utrzymania ZDiZ rozpoczęli prace związane z przebudową terenu przylegającego do nowego peronu autobusowego od strony ul. Utrata. Zaplanowane działania obejmują m.in. budowę nowego peronu przystankowego w zatoczce niedaleko Miejsca Obsługi Rowerzystów oraz rozebranie zatoczki z płytki betonowej z obszaru po słupie ogłoszeniowym i wykonanie w tym miejscu nawierzchni bitumicznej. Natomiast wokół przylegającego skweru zmodernizowana zostanie nawierzchnia z zużytych płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki typu polbruk o powierzchni około 360 m2.

 

Zmiany to pokłosie ustaleń Urzędu Miasta, z których wynika, że nie wszyscy prywatni przewoźnicy porozumieli się z PKS Nova w sprawie korzystania z istniejących stanowisk autobusowych. Tak więc po przebudowie prywatni przewoźnicy zyskają komfortowe i bezpieczne miejsce do postoju w trakcie obsługi pasażerów. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie czerwca.

 

Foto: ZDiZ

Dodaj komentarz