Pomoc dla 2181 osób w zakresie dożywiania

1,8 mln zł na program „Posiłek w szkole i w domu” w Suwałkach

W 2020 roku Miasto Suwałki wydatkowało kwotę 7.900.032 zł na środowiskową pomoc społeczną, w ramach, której realizowany był m.in. program „Posiłek w szkole i w domu”, na który przeznaczono 1.800.000 zł. 

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest finansowany z budżetu państwa (1.440.000zł) oraz Miasta Suwałki (360.000zł). Udzielona pomoc obejmuje następujące formy:


1.) gorące posiłki wydawane w szkołach, przedszkolach, i 6 punktach miasta – przyznano 769 osobom na kwotę 373.156,90 zł, w tym:

  • 179 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 17.984,50zł
  • 432 uczniom szkół ponadpodstawowych na kwotę 127.850,47 zł,
  • 135 osobom dorosłym chorym i niepełnosprawnym na kwotę 225.627,43 zł
  • 23 uczniów objęto dożywianiem na wniosek dyrektorów szkół na kwotę 1.694,50 zł.

2.) Dowóz posiłków do miejsc zamieszkania 56 osób chorych, starszych i niepełnosprawnych na kwotę 28.800 zł,
3.) Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywność przyznano 2.041 osobom na kwotę 1.398.043,10zł.

 

W ramach środowiskowej pomocy społecznej środki finansowe przeznaczono m.in. na zasiłki stałe (2.241.263,49) i okresowe (818.976,88zł), usługi opiekuńcze i schronienie (2.447.752,16zł) oraz sprawienie pogrzebu (16.003,08zł) m.in. dla 70 dzieci zmarłych przed narodzeniem.

 

Źródło: UM Suwałki

1 Komentarzy

Dodaj komentarz