Podsumują kampanię „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

konferencja podsumowująca kampanię w auli I Liceum Ogólnokształcącego

 

W piątek (18.11) w auli szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 3 odbędzie się konferencja podsumowująca kampanię „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

 

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają koalicjantów Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym: pracowników oświaty, służby zdrowia, pracowników socjalnych, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, pracowników aresztu śledczego oraz pozostałe instytucje i organizacje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy.” Spotkanie odbędzie się w godzinach 11.00-14.00. 

 

Koordynatorami 4 edycji suwalskiej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu  dzieci i młodzieży” w Suwałkach są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach przy współpracy koalicjantów: Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Sąd Rejonowy w Suwałkach, Areszt Śledczy w Suwałkach, Areszt Śledczy w Białymstoku.

Dodaj komentarz