Umowy na trzy inwestycje drogowe w powiecie

Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak; Dowspuda – Kurianki oraz Filipów – Przerośl

 

Zarząd Powiatu w Suwałkach podpisał w środę (22.03) umowy na przebudowę trzech odcinków dróg w powiecie. To Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak; Dowspuda – Kurianki oraz Filipów – Przerośl – granica województwa. 

 

Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Suwalskim doczekają się realizacji w ramach zadania „Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl”. W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono dwóch wykonawców robót i wczoraj w siedzibie starostwa Witold Kowalewski podpisał umowy z przedstawicielami firm EKODROM Sp. z o. o. z Augustowa i  PDM S. A. z Suwałk. 

 

Suwalska firma PDM za kwotę ponad 12 mln zł przebuduje fragment drogi  Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak. Przebudową drogi powiatowej Filipów – Przerośl – granica województwa (2,6 mln) oraz Dowspuda – Kurianki (2,7 mln) zajmie się augustowska firma EKODROM. Łączny koszt robót budowlanych wyniesie 17,5 mln zł, z czego ponad 14 mln zł to współfinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, natomiast 3,3 mln zł stanowi wkład własny Powiatu Suwalskiego. Planowane zakończenie robót przypada 30. listopada 2023 r.

Dodaj komentarz