Fragment drogi Filipów – Przerośl po remoncie

odbiór wyremontowanego odcinka drogi powiatowej

 

Pod koniec maja Witold Kowalewski, starosta suwalski, Marek Dziatkowski, członek zarządu powiatu oraz Tomasz Rogowski, wójt Gminy Filipów dokonali odbioru wyremontowanego odcinka drogi powiatowej Filipów – Przerośl – granica województwa.

 

Zakres przebudowy obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni dla obciążenia ruchu KR2. Długość wyremontowanego odcinka to 2 km. Ukończona inwestycja poprawiła komfort życia społeczności lokalnej oraz podniosła poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Inwestycję zrealizowało Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. Zadanie wykonano w ramach Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przy współudziale środków z budżetu Gminy Filipów. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 404 565,66  zł, w tym dofinansowanie w ramach „RFRD” 829 824,39 zł. Gmina Filipów partycypowała w kosztach remontu drogi w kwocie 320 200,00 zł.

 

Foto: Powiat Suwalski

1 Komentarzy

Dodaj komentarz