Trwa nabór wniosków na stypendia i nagrody z dziedziny kultury

Stypendia i nagrody za osiągnięcia kulturalne

Do 15 grudnia 2020 roku można ubiegać się o stypendia i nagrody w dziedzinie kultury oraz o stypendia artystyczne.

 

Stypendium kulturalne adresowane jest do wszystkich osób, które chciałyby zrealizować istotny dla miasta projekt z dziedziny muzyki, filmu, literatury, malarstwa, rzeźby bądź innej dziedziny kultury. W efekcie prac powinno powstać kompletne dzieło lub utwór np. spektakl teatralny, album muzyczny itp. O stypendium mogą starać się osoby fizyczne, indywidualnie lub zespołowo. Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada 2020 r.

 

Nagrody natomiast przyznawane są osobom fizycznym i prawnym za szczególne osiągnięcia na polu kultury. Mogą je otrzymać m.in. twórcy, artyści, organizatorzy i promotorzy działalności kulturalnej, nauczyciele szkół artystycznych. Termin składania wniosków to 15 grudnia 2020 roku.

 

Do 15 grudnia można również składać wnioski o stypendium artystyczne dla dzieci i młodzieży. Jest to nowa forma wsparcia finansowego dla uzdolnionych artystycznie uczniów suwalskich szkół, którzy odnoszą sukcesy w swojej dziedzinie, na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Szczegóły dotyczące stypendiów i nagród znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 

Dodaj komentarz