SOK zorganizuje letnie półkolonie dla dzieci i młodzieży

Suwalski Ośrodek Kultury zajęcia dla dzieci w wakacje

Suwalski Ośrodek Kultury podejmie się organizacji płatnych półkolonii letnich w okresie tegorocznych wakacji - przekazał prezydent Suwałk w odpowiedzi na interpelację jednej z radnych. 

 

O możliwość zorganizowania w tym roku w Suwalskim Ośrodku Kultury półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży pytała na początku marca Anna Ruszewska z klubu "Łączą nas Suwałki". Zdaniem radnej samorząd powinien zadbać o to, by po wielu miesiącach edukacji zdalnej i utracie bezpośredniego kontaktu, młodzi ludzie otrzymali propozycję spędzenia czasu poza domem. Tak, by ten czas spędzić pożytecznie i z daleka od nudy. Zajęcia zorganizowane miałyby być właśnie taką dodatkową wartością, dzięki której rodzice mogą być spokojni również o bezpieczeństwo swoich pociech.

 

W odpowiedzi Czesław Renkiewicz, prezydet Suwałk poinformował, że Suwalski Ośrodek Kultury podejmie się organizacji półkolonii letnich w okresie tegorocznych wakacji. Realizacja tych planów jest jednak ściśle uzależniona od sytuacji epidemicznej i obostrzeń, które będą w danym momencie obowiązywały. 

 

- Okres letni to wytężony czas pracy dla Suwalskiego Ośrodka Kultury. Odbywa się wówczas m.in. wiele wydarzeń plenerowych, których SOK jest organizatorem i w organizację których zaangażowani są jego pracownicy. Po analizie letniego kalendarza wydarzeń, Dyrekcja jednostki oceniła, że będzie w stanie zorganizować trzy turnusy półkolonii adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat. Turnusy w systemie tygodniowym  mogłyby się odbyć np. w terminach: 12-16.07.2021 r., 19-24.07.2021 r., 02-06.08.2021 r. Zajęcia odbywałyby się w obiektach Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz w plenerze, w tym na bulwarach nad Czarną Hańczą - poinformował prezydent. 

 

Proponowane bloki tematyczne w ramach półkolonii to: 

  1. W kręgu tańca - polskie tańce narodowe i taniec współczesny; 
  2. Spotkania z muzyką — nauka gry na gitarze, nauka śpiewania; 
  3. Człowiek i rzeka — warsztaty ekologiczne, plastyczne i zajęcia rekreacyjne. 

 

Ponadto, każdy blok byłby uzupełniony tematyką z zakresu: „nasza tożsamość — stąd jesteśmy", a jako dodatkowe elementy programowe przewidziano  spotkania dotyczące zagrożeń społecznych. Są to istotne problemy, z którymi dzieci i młodzież spotyka się zarówno w szkole, jak i w rodzinach. Wśród nich: 

  1. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, alkoholu i nikotyny; 
  2. Przemoc domowa i rówieśnicza; 
  3. Internet — zagrożenia i uzależnienia. 

 

- Udział w półkoloniach byłby odpłatny. W ramach opłaty uczestnik miałby zapewnione dwa posiłki dziennie — śniadanie i lunch oraz opiekę instruktorską i pedagogiczną. Zajęcia prowadziliby instruktorzy jednostki, ale też dotrudnieni specjaliści. Jednocześnie informuję, że Suwalski Ośrodek Kultury co roku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich organizuje różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach „Zimowej i Letniej Akademii Artystycznej SOK". Ponadto, od 2018 roku, w SOK organizowane są w miesiącach wakacyjnych artystyczne półkolonie dla dzieci i młodzieży pn. „Lato w teatrze", w których może wziąć udział 20 uczestników. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i ma formę jednego dwutygodniowego turnusu - przekazał włodarz. 

Dodaj komentarz