Szpitale chcą być gotowe na potencjalny konflikt zbrojny

projekt “Medycyna ratunkowa w sytuacjach kryzysowych”

 

W środę (10.04) w Suwałkach odbyła się konferencja otwierająca projekt “Medycyna ratunkowa w sytuacjach kryzysowych”, realizowany przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach we współpracy ze Szpitalem Okręgowym w Olicie (Litwa).

 

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w partnerstwie ze Szpitalem Okręgowym w Olicie (Alytus) rozpoczął realizację kolejnego wspólnego projektu transgranicznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INTERREG VI-A Litwa-Polska na lata 2011 – 2027 pn. „Medycyna ratunkowa w sytuacjach kryzysowych”. Projekt ma na celu budowanie odporności systemu opieki zdrowotnej w regionie przygranicznym Polski i Litwy poprzez wzmocnienie zdolności adaptacji jednostek do sytuacji kryzysowych, w tym konfliktów zbrojnych. 

- Projekt jest odpowiedzią naszych szpitali na obecną sytuację geopolityczną i konflikt w Ukrainie. Jak miały miejsce te tragiczne wydarzenia na Ukrainie, to wspólnie zastanowiliśmy się, uwzględniając nasze położenie blisko granicy, kwestie korytarza suwalskiego i stwierdziliśmy, że musimy podjąć działania, które w jakiś sposób przygotują nas do potencjalnego konfliktu zbrojnego zarówno w Polsce i na Litwie.  Chcemy żeby nasze szpitale były przygotowane do świadczenia pomocy również w takich warunkach. W naszym szpitalu skupiliśmy się na doposażeniu oddziałów związanych z medycyną ratunkową. Jest to szpitalny oddział ratunkowy, oddział intensywnej terapii oraz blok operacyjny. To łącznie 35 sztuk sprzętu o różnej wartości, od rzeczy istotnych, jak system do znieczulania, respirator, nowe zaawansowane stoły operacyjne, stoły zabiegowe, czyli wszystko co jest niezbędne dla ratowania życia ludzkiego. Jest to zarówno uzupełnienie posiadanego sprzętu, jak i wymiana na nowy - tłumaczył Valdemar Baranovskij, starszy inspektor ds. projektów unijnych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 

Projekt zakłada m.in. zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej oraz Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, w tym stoły zabiegowe i operacyjne, oświetlenie zabiegowe, aparaty do znieczulania, respiratory, kardiomonitory, ramię C itp. Działania w projekcie obejmują także wspólne szkolenia teoretyczne i praktyczne personelu medycznego Szpitali w Suwałkach i Olicie, w tym w zakresie zaopatrywania i leczenia obrażeń właściwych dla działań wojennych. W ramach projektu przewidziano również opracowanie algorytmów reagowania szpitali w sytuacjach kryzysowych, w tym konfliktu zbrojnego.

 

Łączna wartość projektu – 998 808,74 EUR, w tym dofinansowanie UE – 799 046,98 EUR. Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach – 556 831,12 EUR, w tym dofinansowanie UE – 445 464,90 EUR.

 

Dodaj komentarz