Nowi partnerzy Miasta Suwałk

Suwałki nawiązały współpracę z Ukraińskim miastem Tarnopol oraz z Powiatem Cēsis na Łotwie

 

Suwalscy radni przyjęli projekty uchwał w ramach których Suwałki nawiązały współpracę z Ukraińskim miastem Tarnopol oraz z Powiatem Cēsis na Łotwie.

 

Od 2017 roku Miasto Suwałki współpracuje z Miastem Tarnopol na podstawię listu intencyjnego. O wiele dłużej, bo aż od 2009 roku Suwałki na podstawie listu intencyjnego współpracują z rejonem Cēsis na Łotwie. Na ostatniej Sesji Rady Miasta suwalscy radni przyjęli projekty uchwał w sprawie zawarcia porozumienia o stałej współpracy, w którym zostaną określone szczegółowe zasady, formy i warunki współpracy. Ma to na celu zacieśnienie relacji i wzmocnienie dotychczasowych wspólnych działań samorządów.  

 

Współpraca z partnerami z Łotwy rozpoczęła się ponad 15 lat temu, przy wspólnym udziale w projektach Unii Europejskiej, wymianach i współpracy w ramach Sieci Koła Innowacji (Innovation Circle Network). Dotychczasowa współpraca obejmowała dziedziny: rozwoju społeczno-gospodarczego, kultury, sztuki, turystyki, promocji, edukacji, sportu, ochrony środowiska, zdrowia i pomocy społecznej, integracji środowisk lokalnych, a także wymian przedstawicieli samorządów i organizacji. Cēsis jest jednym z najstarszych miast na Łotwie, miastem Hanzy i miejscem narodzin Łotewskiej flagi. Jest znane jako centrum kultury artystycznej i rekreacji, i ważny ośrodek kulturalny i artystyczny na poziomie regionalnym i krajowym. 

 

Natomiast od 2017 roku Suwałki współpracują z Tarnopolem w Ukrainie na płaszczyźnie gospodarczej, sportowej, kulturalnej, edukacyjnej oraz w dziedzinie stosunków społecznych. W latach 2020 - 2022 Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wraz z Centralną Biblioteką Miejską w Tarnopolu realizowały projekt  "Poznajmy się - Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu". W lutym bieżącego roku, po napaści Rosji na Ukrainę, Tarnopol wystosował apel o pomoc humanitarną. W Suwałkach uruchomiono punkt zbiórki darów w hali Suwałki Arena, gdzie dary dla Ukraińców przynoszą mieszkańcy Suwałk, jak również firmy. W hali Suwałki Arena pracują pracownicy OSiR, wolontariusze oraz sami Ukraińcy. W pomoc uchodźcom angażuje się również Związek Ukraińców w Suwałkach. Zawarcie porozumienia o współpracy umożliwi świadczenie dalszego wsparcia na rzecz Ukraińców.

Dodaj komentarz