„Żyjmy zdrowo na sportowo 2022”

Uczniowski Klub Sportowy „Szelment” z dofinansowanie na sportowy projekt

 

Uczniowski Klub Sportowy „Szelment”, prowadzący swoją działalność przy Szkole Podstawowej w Słobódce, otrzymał dofinansowanie w kwocie 45. tysięcy złotych na projekt pod nazwą „Żyjmy zdrowo na sportowo 2022”.

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki-korekcyjnej są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Zajęcia odbywają się w dwóch edycjach: wiosennej i zimowej. W projekcie biorą udział szkoły z Gminy Szypliszki, Giby, Puńsk oraz Jeleniewo : Szkoła Podstawowa w Słobódce, Szkoła Podstawowa w Kaletniku, Szkoła Podstawowa im. Ofiar Obławy Augustowskiej w Gibach, Szkoła Podstawowa z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku, a także Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie .
 

Głównym celem zajęć jest harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawa ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów. Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej łączą w sobie cechy gimnastyki, gier i zabaw. Stosowane ćwiczenia ogólnorozwojowe wzmacniają wybrane grupy mięśniowe, równoważne, koordynacyjne, oddechowe oraz korekcyjne.

 

Dodaj komentarz