Nabór do szkół ponadpodstawowych

ósmoklasiści mogą brać udział w naborze do szkół ponadpodstawowych

 

Choć właśnie trwają egzaminy, ósmoklasiści już teraz mogą składać wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych. W Suwałkach nabór do tych placówek odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu do 19. czerwca.

 

Wczoraj język polski, dziś matematyka, a w czwartek (25.05) język obcy. 994 uczniów suwalskich szkół podstawowych przystąpiło do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić. Jest to warunek by ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

 

Suwalski Ratusz przy tej okazji przypomina, że już teraz ósmoklasiści mogą brać udział w naborze do szkół ponadpodstawowych. Podobnie jak w ubiegłych latach w Suwałkach nabór odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu, w którym zgromadzone zostały informacje na temat szkół oraz proponowanych przez nie oddziałów. Przy pomocy systemu elektronicznego kandydaci mogą składać wnioski od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.

 

Należy jednak pamiętać, że nabór do szkół z oddziałami dwujęzycznymi i oddziałem międzynarodowym trwa krócej, tj. do 29 maja 2023 r. do godz. 15.00. Wszyscy, kandydaci, którzy wybrali oddział dwujęzyczny lub międzynarodowy (nawet jeżeli jest to 5 lub 10 preferencja) muszą wydrukować wniosek i złożyć go w szkole „pierwszego” wyboru do dnia 29 maja 2023 r.

 

Do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowego zostaną przeprowadzone sprawdziany kompetencji językowych: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – 2 czerwca 2023 r. o godz. 12.00; III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach – 6 czerwca 2023 r. o godz. 10.00.

 

Od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00 należy złożyć w tzw. „szkole pierwszego wyboru” kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 18 lipca 2023 r. o godz. 10.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

Od 18 do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00 kandydaci będą mieli czas na podjęcie ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu (o ile nie zrobili tego wcześniej) do szkoły, do której zostali zakwalifikowani i w której chcą kontynuować naukę. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz/lub psychologicznych. 24 lipca 2023 r. o godz. 10.00 szkoły podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Dodaj komentarz