WKU przekształcone w WCR, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

W kwietniu weszła w życie nowa Ustawa o obronie ojczyzny

Konferencja prasowa w sprawie przekształcenia Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz wprowadzenia nowych form służby wojskowej, w tym dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, odbyła się w środę (18.05) w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Suwałkach.

 

W kwietniu weszła w życie nowa Ustawa o obronie ojczyzny. Mówi ono m.in. o wydatkach na poziomie 3 proc. PKB, dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej, czy nowych rodzajach służby wojskowej. Celem ustawy jest zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski, wprowadzenie aktywnej rezerwy i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, wprowadzenie dodatkowych regulacji dyscyplinujących, antykorupcyjnych i antynepotycznych, a także uporządkowanie przepisów regulujących zasady pełnienia służby wojskowej. W zakresie administracji wojskowej zmiany polegają m.in. na przekształceniu wojewódzkich sztabów wojskowych w Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji i wojskowych komend uzupełnień w wojskowe centra rekrutacji.

 

Dziś w siedzibie dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień, a obecnie Wojskowego Centrum Rekrutacji odbyła się konferencja prasowa z udziałem posła Jarosława Zielińskiego, szefa WCR Jarosława Kowalewskiego oraz pułkownika Ireneusza Króla, dowódcy 14. Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach i pułkownik Bartosz Ostrzewski, dowódca 12. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej. 

 

Istotną zmianą, jak mówił Jarosław Kowalewski z Wojskowego Centrum Rekrutacji są nowe formy służby wojskowej. Wprowadzona została m.in. dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. To wojskowe szkolenie realizowane w ciągu roku. Pierwszy miesiąc to szkolenie podstawowe do przysięgi (nie dotyczy osób, które przysięgę już składały), które będzie realizowane w centrach szkolenia i jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Później następuje rozpoczęcie szkolenia specjalistycznego trwającego do 12 miesięcy. Na każdym etapie jest to szkolenie dobrowolne.  

- Osoba, która będzie rozpoczynała dobrowolną służbę może zgłosić, gdzie będzie chciała w przyszłości pełnić służbę zawodową. Zadaniem WCR będzie wsparcie takiego ochotnika i pomoc w znalezieniu miejsca przyszłej służby. Osoby, które po ukończeniu szkolenia nie będą chciały zostać żołnierzem zawodowym, będą mogły skorzystać z oferty Wojsk Obrony Terytorialnej. Kolejną oferta jest Legia Akademicka, czyli oferta sił zbrojnych skierowana do studentów. Dla osób, które po skończeniu szkoły średniej chcą dalej się uczyć. Obecnie funkcjonuje ona na uczelniach wojskowych na terenie województwa podlaskiego. Chcielibyśmy, aby zaangażowały się w to wszystkie uczelnie. Tu też mamy etapy szkolenia i możliwość uzyskania stopnia podporucznika. 

W kontekście wojny w Ukrainie Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości mówił, że najważniejszy jest fakt, iż tak naprawdę nie wiadomo ile Polska ma czasu, aby przygotować się do tego co może nam grozić, choć wciąż mamy nadzieję, że do żadnego konfliktu w Polsce nie dojdzie. 

- Jesteśmy realistami i wiemy, że żeby być bezpiecznymi, musimy mieć zdolne do działań obronnych siły zbrojne. Ustawa o obronie ojczyzny stwarza warunki do tego, aby w krótkim czasie potencjał obronny Polski zdecydowanie wzrósł. Zakłada się, że potencjał wojskowy wzrośnie do 300 tysięcy żołnierzy. Ta liczba obliczona jest według obecnych możliwości i potrzeb. Składać się na nią będą zarówno żołnierze wojsk operacyjnych, jak i wojsk obrony terytorialnej. Nowa ustawa to także rozwój sprzętowy jednostek wojskowych. Powstawać będa nowe formacje wojskowe, ale w pierwszej kolejności doposażyć trzeba w nowoczesny sprzęt istniejące jednostki. Nie wiemy ile mamy czasu, mamy nadzieję, że dużo. Wypełniając zapisy ustawy musimy postępować tak, jakbyśmy mieli go mało. Musimy działać bardzo intensywnie, gdyż czas, który jest nam dany musimy ykorzystać jak najlepiej. Abyśmy byli bezpieczni dzisiaj i w przyszłości.  

 

Na koniec zebrani zachęcali do uczestnictwa w wojskowym pikniku, który odbędzie się na suwalskich bulwarach koło Starej Łaźni w najbliższą sobotę 21. maja. Wojskowe Centrum Rekrutacji uruchomi Mobilny Punkt Rekrutacyjny. Mieszkańcy uzyskają informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega. Na miejscu można będzie wypełnić wniosek o powołanie - dlatego na spotkanie z żołnierzami warto zabrać dowód osobisty. Wraz z rekruterami zaprezentują się, przybyli na zaproszenie suwalskiego WCR, żołnierze z okolicznych  pułków, brygady OT, czy Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego. Wyposażeni będą w sprzęt wojskowy, który z pewnością będzie dużą atrakcją podczas promocji dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Na bulwary organizatorzy zapraszają młodzież oraz dorosłych z dziećmi. Dla tych ostatnich przygotowali takie atrakcje jak strzelanie na trenażerze, „bieg młodego terytorialsa” oraz mini turniej piłki nożnej. Najmłodsi zostaną „uzbrojeni” w kamuflaż taktyczny, co oznacza malowanie twarzy.

 

1 Komentarzy

Adrian

18/05/2022

Konstytucja art 26.2:
Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli.

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:
1. W okresie odbywania czynnej służby wojskowej członkostwo żołnierzy w partiach politycznych ulega zawieszeniu.
2. W okresie odbywania czynnej służby wojskowej żołnierze nie mogą brać udziału w działalności ruchów obywatelskich i innych ugrupowań obywateli o charakterze politycznym ani też prowadzić żadnej działalności politycznej na terenie jednostki (instytucji) wojskowej, w tym rozpowszechniać publikacji dotyczących zagadnień politycznych.

Działalność partii politycznych na terenie jednostek wojskowych jest nielegalna.

Dodaj komentarz