Chcesz płacić mniejsze składki ZUS? Ostatni miesiąc na przemyślenie

dokumenty

Już od 1 lutego "mały ZUS" zostanie przekształcony w "mały ZUS plus". 

Zmiana polega na tym, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę będzie uzależniona od dochodu z tej działalności uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Chęć skorzystania z tej możliwości należy zgłosić do 2 marca.

- Z ulgi tej będzie mogło skorzystać znacznie więcej osób, gdyż przychody z działalności w poprzednim roku kalendarzowym może być znacznie wyższy, niż obowiązujący przy "małym ZUS", bo wynoszący maksymalnie 120 000 złotych - jeśli działalność wykonywana była przez cały poprzedni rok, bądź proporcjonalnie pomniejszona kwoty w przypadku prowadzenia działalność przez część ubiegłego roku. - wyjaśnia Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.


Kto może skorzystać z "małego ZUS plus"?
Działalność gospodarczą musi być prowadzona na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych. Przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli była prowadzona przez cały rok, nie może przekroczyć 120 000 zł. W sytuacji gdy biznes nie był prowadzony przez cały rok, będzie to proporcjonalnie pomniejszona kwota.


Jak długo można korzystać z "małego ZUS plus"?
Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorca stosował "małego ZUS" w 2019 r., lub w styczniu 2020 r. okres ten wlicza się zarówno do 36 jak i 60 miesięcy kalendarzowych.


Kto nie może skorzystać z "małej działalności gospodarczej"?

  • Osoby, które w poprzednim roku wykonywały działalność gospodarczą krócej niż 60 dni</li>
  • Rozliczały się w formie karty podatkowej i jednocześnie były zwolnione ze sprzedaży od podatku VAT</li>
  • Podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)</li>
  • Spełniają warunki do opłacania "preferencyjnych składek", tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia</li>
  • "Ulga na start" oraz "preferencyjne składki" to jedynie przywilej. Jeśli młody przedsiębiorca zrezygnuje z korzystania z tych uprawnienia niestety może opłacać "małego ZUS plus" w pierwszym roku prowadzenia działalności. - informuje rzeczniczka
  • Wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robiły dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym

 

Jak ustalić dochód z działalności gospodarczej?

Podstawa wymiaru składek uzależniona jest od dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego. Jeśli osoba rozliczała się z podatku na zasadach ogólnych czyli opłacała podatek według skali albo podatek liniowy, to ustala wysokość dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych.
Jeśli natomiast przedsiębiorca, do którego w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystał on ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, roczny dochód należy ustalić mnożąc roczny przychód z działalności gospodarczej przez współczynnik 0,5.
Podobnie, jeśli osoba, która w poprzednim roku kalendarzowym rozliczała się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, roczny dochód z działalności gospodarczej ustala mnożąc roczny przychód także przez współczynnik 0,5.

Ważne:
Jeżeli do kosztów uzyskania przychodu zaliczone zostały składki na własne ubezpieczenia społeczne, a także osób współpracujących, kwoty tych składek należy doliczyć do rocznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.


Specjalna linia w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS
W związku z dużym zainteresowaniem klientów tematem "małego ZUS plus" w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (tel: 22 560 16 00) uruchomiona została specjalną linię poświęconą tylko temu tematowi. Żeby uzyskać informacje na temat "małego ZUS plus" –  po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 8 – mały ZUS plus.

Źródło: ZUS

Dodaj komentarz