Będą rozmawiać o rozwoju subregionu suwalskiego

Konferencja „Rozwój Subregionu Suwalskiego w latach 2023-2027”

 

Rozwój Subregionu Suwalskiego w latach 2023-2027 będzie głównym tematem debaty parlamentarzystów, samorządowców i przedstawicieli nauki, która odbędzie się w piątek 23. września w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach.

 

Celem Konferencji „Rozwój Subregionu Suwalskiego w latach 2023-2027” jest przekazanie istotnych informacji o możliwościach rozwoju tego subregionu na podstawie polityki rozwoju prowadzonej przez UE, rząd oraz jednostki samorządu terytorialnego .Jej organizatorami są Krzysztof Jurgiel - Poseł do Parlamentu Europejskiego i Kazimierz Gwiazdowski - Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy Andrzeja Jurkiewicza – firma Andrea Consulting Suwałki i Anny Siebert Radnej Powiatu Sejneńskiego.

 

Polityka rozwoju w Polsce jest zdefiniowana jako zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych przez władze publiczne w celu zapewnienia trwałego zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej, przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki, tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. Politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz polityk publicznych. Na rozwój subregionu w latach 2023-2027 będą miały wpływ dokumenty i programy zewnętrzne (ONZ, UE) i wewnętrzne (rząd, jednostki samorządu terytorialnego, pozarządowe). Dyskusja na temat możliwości rozwoju subregionu suwalskiego odbędzie się w dwóch panelach:

 

  • I STRATEGICZNYM - polityka rozwoju UE, rządu RP, samorządu województwa podlaskiego szansą rozwoju Subregionu Suwalskiego.
  • II SAMORZĄDOWYM - rola samorządu w nowym modelu polityki rozwoju kraju, szansą rozwoju Subregionu Suwalskiego.

    

Do debaty zostali zaproszeni przedstawiciele PE, rządu RP, samorządów województwa, powiatów i gmin oraz przedstawiciele nauki. Udział w Konferencji potwierdzili: przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego, przedstawiciele samorządowców z Powiatów Suwalskiego, Augustowskiego i Sejneńskiego, Joanna Sarosiek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Mirosława Jaroszewicz – Łojewska – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Sektor naukowy i ekspercki reprezentować będą przedstawiciele Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i dr hab. prof. UWB Aleksander Maksimczuk – Uniwersytet w Białymstoku, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. E.F. Szczepanika w Suwałkach. 

 

Osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z finansowaniem ze środków strukturalnych UE przedsięwzięć na terenie subregionu, bądź chcące przekazać własne sugestie i propozycje w tym zakresie, proszone są o kontakt pod adresem mailowym subregionsuwalski@gmail.com.

2 Komentarzy

Od nowego roku minimalna w górę więc większość biznesów ograniczy rozwój ot mądrość 

PiSwyborca

21/09/2022

Jakiego rozwoju? Raczej degradacja północno-wschodniego regionu Polski. Prawdziwej Polski! Wszystkie inwestycje drogowe o kolejowe omijają Suwałki , Sejny , Augustów . Większy nacisk rząd kładzie na Ełk i Mazury a nasz poseł z PiSu chodzi i przycina wstążki na otwarciu ścieżek , gminnych dróg i innych inwestycji wykonanych przez rząd za pieniądze podatników ! Czyli za nasze ciężko zarobiona kase !

Dodaj komentarz