Rada Nadzorcza nie odwoła prezesa PKS. Wkrótce nadzwyczajna Sesja Sejmiku

Rada Nadzorcza Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A.

 

Rada Nadzorcza Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A. uznała oczekiwanie odwołania Prezesa Zarządu Marcina Doliasza za niezasadne. Wnioskował o to Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników PKS w Suwałkach.

 

Przed kilkoma dniami Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników PKS w Suwałkach zwrócił się z pismem do Rady Nadzorczej PKS Nova z wnioskiem o odwołanie prezesa Marcina Doliasza. W swoim piśmie twierdzili, że obecny prezes nie ma żadnego racjonalnego planu na prowadzenie przedsiębiorstwa. 

- Przynosi wstyd firmie, nie potrafi się odpowiednio wysłowić, przedstawia publicznie nieprawdziwe dane o przedsiębiorstwie, nie ma czasu na efektywne zarządzanie (pracuje na kilku etatach PKS, PFR), nie przestrzega obowiązującego prawa, wyprzedaje majątek, utrudnia działalność związkową, likwiduje placówki terenowe, zwalnia pracowników, powoli i systematycznie niszczy nasz zakład pracy - przekazali w swoim piśmie związkowcy.

W odpowiedzi Rada Nadzorcza Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A. poinformowała, że po analizie przesłanego stanowiska oraz po złożeniu dodatkowych wyjaśnień jednogłośnie uznała, że oczekiwanie odwołania Prezesa Zarządu jest niezasadne.

- Wobec zarzutu utrudniania działalności związkowej, z uzyskanych wyjaśnień, popartych pismem Prezesa Zarządu z dnia 2 lutego br. wynika, iż wszystkie związki zawodowe działające w Spółce cieszą się należytą swobodą. Fakt ten pośrednio potwierdzają również stanowiska wyrażone w dniu 9 stycznia br. przez 4 związki zawodowe działające przy PKS  Nova S.A., tj. Zakładową Radę Kierowców Związku Zawodowego Kierowców w Polsce, Organizację Zakładową NSZZ ,,Solidarność", Związku Zawodowego Kierowców RP w Łomży, Związku Zawodowego Pracowników Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. w Białymstoku. W odniesieniu do pozostałych zarzutów, tj. w szczególności braku racjonalnego planu prowadzenia przedsiębiorstwa, Rada nie podziela Państwa twierdzeń. Faktem jest bowiem poprawiający się wynik finansowy Spółki, inwestycje w tabor, otwieranie nowych linii we współpracy z samorządami gminnymi oraz ograniczenie kosztów działalności operacyjnej - przekazała Rada Nadzorcza.

Na tym sprawa jednak się nie kończy. Na wniosek Anny Naszkiewicz, radnej Sejmiku Województwa Podlaskiego złożony został do Przewodniczącego Sejmiku wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji w sprawie PKS ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w oddziale Suwałki. Posiedzenie zaplanowano na 12. lutego. W sesji zapowiedzieli swój udział związkowcy i pracownicy Oddziału w Suwałkach.
 

3 Komentarzy

Dodaj komentarz