Kwalifikacja wojskowa 2024

na terenie województwa podlaskiego kwalifikacja wojskowa

 

W okresie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa podlaskiego kwalifikacja wojskowa.

 

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz  zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej, przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji wojskowej nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej).Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast założenie ewidencji i wydanie wojskowych dokumentów osobistych należy do szefa wojskowego centrum rekrutacji lub jego przedstawiciela.


Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność  stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji /w czasie kwalifikacji wojskowej w/wym. organy urzędują w jednym lokalu/- podst. prawna -  ustawa  z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny /tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z póz. zm./.

 

Powiatowe Komisje Lekarskie na terenie administrowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach urzędować będą w wyznaczonych terminach oraz miejscach:

  1. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Augustowie z siedzibą w Osiedlowym Domu Kultury w Augustowie ul. Hoża 2 B (12-28.03.2024 r.)
  2. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 11 w Sejnach z siedzibą w Ośrodku Kultury w Sejnach, ul. 1 Maja 17 (18-22.03.2024 r.)
  3. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 14 w Suwałkach z siedzibą w lokalu Szpitala Wojewódzkiego im. Dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach (05-23.02.2024 r. oraz 26.02.2024 r.)
  4. Powiatowa Komisja Lekarska Nr 15 w Suwałkach z siedzibą w lokalu Szpitala Wojewódzkiego im. Dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach (27.02-11.03. 2024 r.)”

 

Dodaj komentarz