7 lat pozbawienia wolności za uszczuplenia w podatku VAT

Sąd Okręgowy w Olsztynie podzielił wnioski Prokuratury Okręgowej w Suwąłkach

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok 7 lat pozbawienia wolności prezesowi i prokurentowi suwalskiej spółki, zamieszanym w proceder wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami dotyczącymi obrotu olejem napędowym przy wykorzystaniu sieci spółek paliwowych.

 

W dniu 25 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok po rozpoznaniu aktu oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. Dotyczył on ośmiu osób, które w ramach zorganizowanej grupy przestępczej dokonywały w Suwałkach i w innych miejscach, przestępstw polegających na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami dotyczącymi obrotu olejem napędowym przy wykorzystaniu sieci spółek paliwowych. Proceder trwał od połowy 2013 roku do połowy 2014 roku.

 

Śledztwo wszczęto w połowie 2014 r. na podstawie zawiadomienia z Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku. Postępowanie wymagało przeprowadzenia szeregu czynności procesowych i analitycznych. Wykorzystano też wyniki licznych kontroli skarbowych. Zweryfikowano działalność szeregu spółek i przeanalizowano setki faktur. W efekcie przedstawiono zarzut prezesowi i prokurentowi jednej z suwalskich spółek zajmującej się handlem paliwami. Zarzucono im przyjęcie i posłużenie się w dokumentacji księgowej ponad 190. nierzetelnymi fakturami dokumentującymi fikcyjny zakup oleju napędowego na łączną kwotę ok. 26 mln zł. W ten sposób mężczyźni zaniżyli należny od spółki podatek VAT o kwotę ok. 4,9 mln zł.

           

Jak ustalono, suwalska spółka otrzymywała nierzetelne faktury od innych spółek, w większości pozorujących obrót paliwami. Najwięcej, bo ponad 100 nierzetelnych faktur spółka pozyskała od warszawskiej spółki, której prezesem był obywatel Estonii. Po kilkadziesiąt faktur wytworzyły i przekazały dwie spółki z siedzibami w Kętrzynie i Częstochowie, a kilka – inna spółka z Suwałk. Prezesom i prokurentom tych spółek, którzy uczestniczyli w wystawianiu nierzetelnych faktur także przedstawiono zarzuty. Obywatelowi Estonii przedstawiono zarzut w drodze międzynarodowej pomocy prawnej. Następnie prezes i prokurent spółki suwalskiej oraz prezesi i prokurenci pozostałych spółek – łącznie 8 osób uczestniczących w zorganizowanej grupie przestępczej – objęto aktem oskarżenia, który skierowano pod koniec 2019 r. do Sądu. Dodatkowo oskarżeni odpowiadali za tzw. pranie brudnych pieniędzy, co polegało na obrocie środkami pieniężnymi pochodzącymi z uszczuplenia podatkowego w celu zamaskowania ich przestępnego pochodzenia.

 

Sprawę rozpoznawał Sąd Okręgowy w Olsztynie, z uwagi na to, że najwcześniej wszczęto postępowanie dotyczące spółki kętrzyńskiej. Początek postępowania sądowego przypadł na okres pandemii. Następnie z powodu przejścia pierwszego sędziego w stan spoczynku, sprawa musiała toczyć się od początku, po wyznaczeniu nowego sędziego. Ostatecznie w styczniu tego roku Sąd zakończył postępowanie dowodowe, po czym nastąpiły końcowe mowy stron procesowych. Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Suwałkach przedstawiła Sądowi stanowisko oskarżyciela publicznego co do wnioskowanych kar.

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie zasadniczo podzielił wnioski Prokuratury i w dniu 25 stycznia 2024 r. wydał wyrok skazujący wobec wszystkich oskarżonych. Sąd wymierzył prezesowi i prokurentowi suwalskiej spółki kary łączne po 7 lat pozbawienia wolności. Pozostałym oskarżonym wymierzył kary łączne pozbawienia wolności w wysokości: 6 lat (jeden oskarżony); 5 lat (jeden oskarżony); 4 lata (trzech oskarżonych) i 3 lata (jeden oskarżony). Wyrok nie jest prawomocny.

 

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Suwałkach

9 Komentarzy

Anonymous

31/01/2024

Sprawę wszczęto w 2014, a wyrok po 10 latach. To nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Na zachodzie byłoby wielkie odszokodowanie za przewlekłe postępowanie sądowe.

przewlekłe postępowanie sądowe? no tak bo jak ktoś robi wały na fakturach to przecież normalka, daj Boże żeby ludzie w tym kraju przestali wynosić na piedestał zwykłych przestępców

Mamma mia

01/02/2024

Wielu szanownych Suwalskich obywateli odziedziczyło majątek po przestępcach: Ortus (Płoński), Bieluch, Majewski.
W większości pozostali bezkarni.

Dodaj komentarz