5 obywateli Tadżykistanu nielegalnie przekroczyło granicę

zatrzymali pięciu obywateli Tadżykistanu, którzy wbrew przepisom przekroczyli granicę

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Augustowie zatrzymali pięciu obywateli Tadżykistanu, którzy wbrew przepisom przekroczyli granicę naszego państwa.

 

22 maja w Augustowie patrol Straży Granicznej zatrzymał do kontroli samochód osobowy na niemieckich numerach rejestracyjnych. Autem podróżowało 5 obywateli Tadżykistanu. Podczas przeprowadzonej kontroli legalności pobytu okazało się, że cudzoziemcy nie posiadają dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w Polsce. Dwóch mężczyzn do kontroli przedstawiło jedynie niemieckie dokumenty pobytowe, trzech (ojciec i dwóch synów) nie posiadało żadnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy.

 

Mężczyźni w wieku 44, 29 i 27 lat przyznali się do zarzucanych im czynów z art. 264 § 2 kk (kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3) i dobrowolnie poddali karze 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata zaproponowanej przez Prokuratora Rejonowego w Sejnach. Po wykonaniu niezbędnych czynności 44 –letniego obywatela Tadżykistanu wraz z dwójką dzieci w wieku 17 i 14 lat w trakcie spotkania granicznego przekazano wczoraj ( 23.05.2021 r.) stronie litewskiej  w ramach readmisji. Natomiast kierowca i jeden z pasażerów w wieku 29 i 27 lat zostało pouczonych o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, w którym posiadają prawo pobytu.

Dodaj komentarz