Zakupią urządzenia do termicznej i chemiczno-termicznej dezynfekcji

przekazanie dotacji w kwocie 15 000 zł na zakup urządzeń do dezynfekcji

Zarząd Powiatu w Suwałkach podpisał umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji na przekazanie dotacji w kwocie 15 000 zł. 


W środę 23 czerwca Zarząd Powiatu w Suwałkach reprezentowany przez Witolda Kowalewskiego, starostę suwalskiego oraz wicestarostę Artura Łuniewskiego, podpisał umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach na przekazanie dotacji w kwocie 15 000 zł w celu realizacji zadania pod nazwą „Zakup urządzenia do termicznej i chemiczno-termicznej dezynfekcji”.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji reprezentowała Pani Irena Łukaszuk, dyrektor Ośrodka. SPZOZ w Suwałkach jest wpisany na listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizującą rehabilitację stacjonarną świadczeniobiorcom po przebytej chorobie COVID-19.

 

Dodaj komentarz