Polsko-Litewski projekt o bezpieczeństwie cybernetycznym

Szpital Wojewódzki w Suwałkach, współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz ze szpitalem w Mariampolu zrealizowali projekt mający na celu poprawę bezpieczeństwa cybernetycznego. 

 

23 lutego 2021 roku Szpital Wojewódzki w Suwałkach w partnerstwie ze Szpitalem w Mariampolu podsumował realizację dwuletniego projektu pn. Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania – nowoczesne rozwiązania. Realizacja projektu możliwa była dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Całkowity budżet projektu wynosił ponad 430 tys. euro, w tym na działania Szpitala w Suwałkach przewidziano ponad 250 tys. euro. 85% budżetu projektu pochodziło z funduszy UE. 

 

Postępująca informatyzacja życia codziennego nie omija opieki zdrowotnej. Szybki rozwój technologii informacyjnych stawia przed jej użytkownikami coraz to nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, stąd podjęta po obu stronach granicy przez partnerskie szpitale inicjatywa, która miała na celu poprawę bezpieczeństwa w zakresie bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych wrażliwych, w szczególności danych osobowych i  medycznych w szpitalach zaangażowanych w projekt. 

 

Działania projektowe obejmowały m.in. wizyty studyjne, szkolenia i warsztaty oraz zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zakupiono m.in. firewalle, urządzenia zapobiegające utracie danych oraz system kolejkowy, który został zintegrowany ze szpitalnym systemem informatycznym. Podjęte działania i zakupiony sprzęt pozwolą szpitalom skutecznie stawić czoła istniejącym i przyszłym zagrożeniom w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Dodaj komentarz