Wypracowali nową ideę promocji Suwałk

Strategia Promocji Miasta Suwałki do roku 2027

 

W środę (29.03) podczas sesji Rady Miasta suwalscy radni większością głosów przyjęli uchwałę w sprawie Strategi Promocji Miasta Suwałki do roku 2027 z perspektywą do 2030 r.

 

Strategia Promocji Miasta Suwałki to dokument przygotowany z myślą o realizacji szeroko zakrojonego programu działań promocyjnych miasta. Dokument jest kontynuacją założeń Strategii Promocji Miasta Suwałki na lata 2016-2020. Prace nad dokumentem rozpoczęły się w maju 2021 roku. Do tego zadania powołany został specjalny zespół składający się z mieszkańców  miasta. Byli to pracownicy jednostek miejskich, ale też mieszkańcy Suwałk i przedstawiciele suwalskich przedsiębiorców.

- Formuła opracowania tego dokumentu była bardzo ciekawa, innowacyjna. Zgodzili się go stworzyć mieszkańcy Suwałk na co dzień pracujący w różnych suwalskich firmach, a zajmujący się marketingiem. Bardzo im dziękuję za to, że podjęli te wyzwanie. Ich praca to swego rodzaju wolontariat na rzecz Miasta, a to tym bardziej budujące, że te osoby chciały się tego podjąć – powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Włodarz podkreślał też, jak wiele zmieniło się w sposobie komunikowania się samorządu z mieszkańcami, turystami czy inwestorami od czasu, gdy powstała poprzednia strategia.

- Zmienił się zarówno sposób w jaki się komunikujemy, jak i adresaci, czyli odbiorcy i jednocześnie uczestnicy miejskiego dialogu. Przemianie uległa nie tyle ich ocena miasta jako środowiska życia czy wypoczynku, ale ich motywacje w czasach wypełnionych niepewnością, kolejnymi kryzysami - od pandemii po kryzys energetyczny. Te uwarunkowania pokazały nam wszystkim, jak istotna jest szybka i adekwatna komunikacja międzyludzka w mieście.

Ostatecznie radni przyjęli uchwałę większością głosów. Za przyjęciem dokumentu głosowało 16 radnych, a przeciw było 7. Dokument można pobrać pod TYM ADRESEM.

2 Komentarzy

DonAlfonso

04/04/2023

Jeżeli takie wnioski miasto Suwałki wyciąga ze swoich ankiet to za 10 lat to to miasto wymrze.

Dodaj komentarz