Nabór na Podinspektora w Ratuszu

Poszukują dyżurnego miejskiego centrum zarządzania kryzysowego

 

Urząd Miasta w Suwałkach informuje o ogłoszonym naborze na stanowisko Podinspektora w Referacie ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – dyżurnego Miejskiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało w szczególności: pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, przyjmowanie zgłoszeń o awariach i innych zdarzeniach kryzysowych; współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania, udział w treningach Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) i Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA); prowadzenie nasłuchu w sieci obrony powietrznej RP; monitoring skażeń na terenie miasta oraz współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, gromadzenie niezbędnych danych oraz wstępna ocena zagrożeń w celu podjęcia stosownych działań. 

 

Dokumenty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2023 roku. Szczegółowe informacje dostępne są w biuletynie informacji publicznej. 

Dodaj komentarz