Referent ds. administracyjnych

Referent ds. administracyjnych
rodo@pdmsuwalki.pl

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. poszukuje osoby, która będzie zainteresowana podjęciem pracy na stanowisku:

 

Referenta ds. administracyjnych

 

Opis stanowiska:

 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • kontrola nad obiegiem dokumentów oraz ich archiwizacja
 • obsługa urządzeń biurowych
 • obsługa telefoniczna
 • zarządzanie skrzynką mailową
 • zajmowanie się sprawami pracowniczymi
 • zamawianie artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych
 • opisywanie faktur
 • przygotowanie i obsługa sali konferencyjnej
 • prowadzenie dokładnych tabel zleconych przez przełożonego
 • koordynacja spraw administracyjno-biurowych oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie biura
 • wspieranie kadry zarządzającej w realizacji bieżących zadań
 • zapewnienie szybkiego i sprawnego przepływu informacji pomiędzy Zarządem a podlegającymi działami
 • inne zadania związane z obsługą administracyjną biura i firmy

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia min. średniego (preferowane wyższe lub studenci ostatnich lat studiów)
 • doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane
 • zaangażowania
 • samodzielności
 • dyspozycyjności
 • dobrej znajomości pakietu MS Office
 • prawa jazdy kat. B

 

Kandydatom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • szkolenia i rozwój umiejętności zawodowych
 • motywacyjny system wynagrodzeń

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego  na adres mailowy rekrutacja@pdmsuwalki.pl z nazwą stanowiska w tytule.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.,
  ul. Przytorowa 24   z siedzibą w Suwałkach, tel: 87 5635300, mail: rodo@pdmsuwalki.pl

 1. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
   j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917, 1000, 1076) w celu rekrutacji do pracy w  Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym S.A. 
  w Suwałkach.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat i nie będą przekazywane żadnym odbiorcom.
 3. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 4.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach przyjętych w spółce
  w procesie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
Kategoria ogłoszenia