Koszenie poboczy i pasa drogowego.

Zatrudnie do pracy przy koszeniu poboczy. Praca 6 dni w tygodniu. 15 zl na rękę. Mozliwy transport z Suwalk. 

Kategoria ogłoszenia