Pomoc Kancelarii w uzyskaniu odszkodowań. Solidnie i skutecznie

Kancelaria Prawno-Odszkodowawcza UNIVERSUS w Łomży oferuje pomoc w uzyskaniu odszkodowań od sprawców wypadków, Towarzystw Ubezpieczeniowych, instytucji publicznych, lekarzy, pracodawców oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody. Naszym celem jest pomoc osobom poszkodowanym i ich najbliższym, które spotkały nieoczekiwane sytuacje skutkujące utratą zdrowia, życia lub majątku.

Proponujemy Państwu pomoc w uzyskaniu satysfakcjonującego i należnego odszkodowania bądź zadośćuczynienia za doznane krzywdy m. in. z tytułu:

- wypadków komunikacyjnych

- wypadków w pracy

- wypadków w gospodarstwie rolnym

- błędów medycznych, w tym zakażenie w szpitalu

- śmierci osób bliskich na skutek wypadku

- szkód majątkowych

- oraz w wielu innych przypadkach.

Fachowa, profesjonalna obsługa i kompetentne porady prawne.

Działamy etycznie zapewniając indywidualne podejście, wsparcie i szacunek, a dzięki bogatemu doświadczeniu także szybką ocenę sprawy, określenie wymaganej dokumentacji oraz szacowaną, możliwą do uzyskania wysokość odszkodowania.

Kontakt:

tel. 500 896 135

Kategoria ogłoszenia