DDD
16-402 Suwałki, Turówka Nowa 5Ł

Zakład DDD FAN RAT Suwałki

Dezynfekcja, Dezynsekcja i Deratyzacja Zakład FAN RAT wykonuje usługi w zakresie:

 • Tępienia insektów: prusaki , karaluchy , mrówki faraona, rybiki, pluskwy
 • Tępienia owadów: muchy, mrówki, osy, szerszenie, pchły, komary, meszki
 • Tępienia gryzoni: myszy, szczury, nornice
 • Dezynfekcja pomieszczeń gospodarczych, mieszkalnych, szpitalnych, przedszkola, żłobki, biura, hotele, restauracje, szkoły, sklepy, akademiki, stołówki, spółdzielnie mieszkaniowe

 

OZONOWANIE

 • Eliminacja odorów z pomieszczeń mieszkalnych
 • Poprawa jakości powietrza w budynkach użyteczności publicznej
 • Eliminacja odorów z kabin samochodów, odgrzybianie klimatyzacji
 • Usuwanie zapachów powstałych przy obróbce mięsa, zapobieganie skażeniom żywności (W przetwórstwie mięsnym)
 • Poprawa jakości i zapachu powietrza w: komorach chłodniczych, mroźniach, zakładach przetwórstwa mięsnego, browarach
 • Systematyczne ozonowanie samochodów przewożących mięso
 • W hotelarstwie i gastronomii usuwa zapachy powstałe podczas palenia papierosów; podczas przyrządzania posiłków (zapach oleju po smażeniu)
 • W ośrodkach wypoczynkowych usuwa stęchłe zapachy z domków campingowych Usuwa zapachy spalenizny, powstałe podczas pożaru
 • Po powodzi, po zalaniu: usuwa zapach stęchlizny, niszczy pleśnie, po zmarłym, po procesach rozkładu
 • Usuwanie zapachów z karetek pogotowia po przewiezieniu zaniedbanego (chorego)
 • Dezynfekcja pomieszczeń w placówkach służby zdrowia szpitale, sale chorych. przychodnie, sale operacyjne, gabinety zabiegowe, korytarze

 

ETAP I:

1.Identyfikujemy i oceniamy zagrożenia przed szkodnikami.
2. Rozpoznajemy krytyczne punkty kontrolne w jakich pojawić się może zagrożenie celem jego zwalczenia.
3. Dla każdego punktu kontrolnego ustalamy i podejmujemy zakres działań:

 • Montaż i oznakowanie stacji deratyzacyjnych na zewnątrz,
 • Montaż i oznakowanie pułapek monitorujących owady biegające,
 • Montaż i oznakowanie pułapek monitorujących owady latające,
 • Montaż lamp owadobójczych,
 • Założenie siatek przeciw owadom.
 • Dla każdego punktu kontrolnego określamy limity akceptowalne i nieakceptowalne.

 

ETAP II

1. Wprowadzamy system monitoringu punktów kontrolnych:

 • Kontrola stacji deratyzacyjnych
 • Wymiana preparatów deratyzacyjnych
 • Kontrola i wymiana pułapek monitorujących owady biegające
 • Kontrola i wymiana pułapek monitorujących owady latające

2. Podejmujemy działania korygujące w sytuacji osiągnięcia limitów nieakceptowalnych:

 • Dezynsekcja opryskowa
 • Dezynfekcja
 • Deratyzacja
 • Fumigacja
 • Zamgławianie
 • Działania higieniczne, mechaniczne, chemiczne

 

Warunkiem uzyskania przez firmę HACCP jest prawidłowe zabezpieczenie zakładu oraz żywności przed szkodnikami i gryzoniami oraz utrzymanie czystości poprzez dezynfekcję pomieszczeń. Nasza firma oferuje kompleksową obsługę systemu ochrony zgodnie z zasadami HACCP.

Ochrona budynków przed ptakami, w warunkach miejskich głównie przed gołębiami. Zabezpieczenia przed ptakami przez montaż kolców, siatek na balkonach, tarasach, logiach i elewacjach.

W naszej pracy opracowujemy i wdrażamy procedurę zabezpieczeń obiektów przed infestacją gryzoni i owadów.